• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Posts found under: Informacija tėveliams ir naujienos

  SVARBU!

  Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

  Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

   

  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

  – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

   

  Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  – šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

  – jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

  – tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

              – prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

              – tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

              – mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

              – vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

              – nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

              – mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

              –  Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.; (Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18)

  Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

               – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

              – toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

              – vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

               – vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

              – vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

              – vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

   

              Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  Plačiau...

  Kviečiame į bendrą tėvų susirinkimą

  Kviečiame visų Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdytinių tėvelius

  į bendrą Tėvų susirinkimą, kuris vyks

  2019 m. rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) 16:30

  darželio muzikos salėje.

  Susirinkime dalyvaus visų amžiaus grupių pedagogai,

  meninio bei fizinio lavinimo pedagogai, lietuvių kalbos mokytojas,

  logopedas, dietistas bei būrelių vadovai.

   

  Kviečiame aktyviai dalyvauti,

   

  Pagarbiai,

  Administracija

   

  Plačiau...

  Dėl elektroninių vaiko sveikatos pažymėjimų (forma Nr. E027-1) pateikimo.

  Mieli tėveliai ar globėjai!                                                            

  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

  Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta žemiau esančioje nuorodoje:

  kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

  Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt  darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis”, pasirenkant meniu punktą „Pažymos”. Kaip tai padaryti prašome pasižiūrėti pateiktame filmuke:

  Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

   

  Plačiau...

  Dėl ligos pažymų ir galimybės tėvams patiems sukurti pateisinimą, kai vaikas į darželį neatvyksta dėl kitų priežasčių.

  Gerbiami tėveliai,

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. darželinukui susirgus ar dėl kitų priežasčių apsilankius pas gydytoją, tėveliams nebereikės pateikti popierinių pažymų darželiams. Vaiko medicininės pažymos duomenys bus automatiškai perduodami į Vilniaus miesto ugdymo įstaigų informacinę sistemą. 

  Atkreipiame dėmesį, kad automatiškai darželinuko ligos pažymos bus perduodamos tik iš Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių gydymo įstaigų į  Vilniaus miesto teritorijoje esančias švietimo įstaigas ir tik tų darželinukų, kurių tėvai davė sutikimą ugdymo įstaigoms juos matyti (sutikimas pasirašomas gydymo įstaigoje). Sutikimas pasirašomas vieną kartą ir galioja iki tol, kol tėvai jį atšauks. 

  Jei ligos pažyma Jūsų vaikui buvo išrašyta privačioje arba rajono gydimo įstaigoje, taip pat jeigu gydimo įstaigoje Jūs nepasirašėte sutikimo perduoti duomenis Vilniaus miesto savivaldybei – prašome pristatyti į darželį popierines ligos pažymas.

  Taip pat norime informuoti, kad tėveliams sukurtoje informacinėje sistemoje (svietimas.vilnius.lt) sukurta naujovė    galimybė patiems sukurti pateisinimą, kai vaikas į darželį neatvyksta dėl kitų priežasčių. Bus galima nurodyti ne tik vaiko neatvykimo priežastį, bet ir pridėti tai pateisinančius dokumentus. Šią informaciją galės peržiūrėti ir patvirtinti vaiko darželio darbuotojai. Instrukciją, kaip patiems sukurti pateisinimą galite peržiūrėti filmuke:

   

  Plačiau...

  Gerbiami tėveliai! Kviečiame į mūsų Kalėdines ir Naujametines šventes!

  Švenčių tvarkaraštis:

  Gruodžio 18 d. (antradienis)

  9.00-9.40 gr. “Laivelis” – “Kartu sutiksime Naujuosius metus!”

  9.50-10.30 gr. “Varpelis” – “Eglutė – mažytė”

  10.35-11.15 gr. “Drugeliai” – “Eglutė kiškiukui”

  11.20-12.00 gr. “Bitutė” – “Pas Eglutę svečiuose”

   

  Gruodžio 19 d. (trečiadienis)

  9.00-9.50 gr. “Žvaigždutė” – “Lapė išdaigininkė”

  10.00-10.50 gr. “Ežiukai” – “Stebuklingasis teatro pasaulis”

  11.00-12.00 gr. “Meškučiai” – “Naujametinis maskaradas”

   

  15.00-16.00 gr. “Saulutė” – “Stebuklinga knyga”

  16.30-17.30 gr. “Nykštukai” – Naujametinė diskoteka “Šokanti eglutė”

   

  Gruodžio 20 d. (ketvirtadienis)

  9.00-9.50 gr. “Boružėlė” – “Naujametinių stebuklų receptas”

  10.00-10.55 gr. “Gintarėlis” – “Pas mus ateina Kalėdos ir Naujieji metai!”

  11.00-12.00 gr. “Saulėgrąža” – “Naujametinis pasakų karnavalas”

   

  Plačiau...