• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Posts found under: Informacija tėveliams ir naujienos

  Dėl nemokamų pietų priešmokyklinių grupių ugdytiniams

  Gerbiami tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdytiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Daugiau informacijos rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

  Informacija dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams

  Naujas Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

   

  Plačiau...

  Muzikinė veikla

  Gerbiami tėveliai,

  Siūlome Jums kartu su Jūsų mažyliais užsiimti muzikine veikla. Tam mūsų meninio ugdymo pedagogė paruošė kelias pavasarines daineles, kurias galite linksmai dainuoti kartu su vaikais.

  Teksty pesen (1)

  Plačiau...

  VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-02-18)

   

  DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

  Mokestis už vaiko išlaikymą

   

  Plačiau...

  SVARBU!

  Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

  Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

   

  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

  – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

   

  Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  – šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

  – jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

  – tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

              – prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

              – tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

              – mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

              – vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

              – nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

              – mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

              –  Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.; (Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18)

  Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

               – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

              – toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

              – vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

               – vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

              – vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

              – vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

   

              Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  Plačiau...
  Pakeisti teksto dydį
  Pakeisti spalvų kontrastą