• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Sveiki atvykę į Vilniaus lopšelį-darželį „Sveikuolis“!

  1980 m. balandžio 1 d. Vilniaus miesto Šeškinės mikrorajone duris atvėrė vaikų darželis Nr. 157, vėliau, 1999 m. lopšeliui-darželiui buvo suteiktas pavadinimas – „Sveikuolis“.

  Darželis yra Vilniaus savivaldybės, savarankiškai apskaitą tvarkanti, biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.

  Darželyje veikia sekančios grupės:

  • ankstyvojo amžiaus (nuo 2 iki 3 m. vaikams),
  • ikimokyklinio amžiaus ( nuo 3 iki 6 m. vaikams),
  • priešmokyklinio amžiaus ( nuo 5-6 iki 7 m. vaikams).

  Lopšelio-darželio darbo laikas: pirmadienis – penktadienis nuo 6.30 iki 18.30

  Ugdymas vyksta rusų kalba pagal įstaigos bendrojo ikimokyklinio ugdymo programą  „Sveikuolių darželis – džiaugsmo namelis“,  

  „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi  programa“ bei kitų programų elementais

  Darželyje sudarytos sąlygos papildomam ugdymui (lietuvių kalba, anglų kalba, šokių studija, dailės studija „Teptukas“, karatė, futbolas).

   

  Įstaigoje dirba nuoširdūs, profesionalūs, kvalifikuoti, kūrybingi, atsakingi, taikantys savo darbe šiuolaikinius ugdymo metodus pedagogai. 12 pedagogų turi ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos, 1 meninio ugdymo pedagogės-metodininkės, 2 mokytojos-metodininkės, I vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 1 vyr. logopedo kvalifikacines kategorijas. Mūsų pedagogai nuolat tobulina profesinę kompetenciją, lanko seminarus, kursus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Pedagogams talkina logopedė, dietistė, VSPS specialistė ir kiti darbuotojai.

  Įstaigai vadovauja direktorė Božena Šikšnienė turinti III-ąją vadybinę kategoriją ir III – ąją vadybinę kategoriją turinti direktorės pavaduotoja ugdymui Zoja Vasilevskaja.

   
  Siekdami gerinti vaikų ugdymo kokybę remiamės PRIORITETAIS:
   

  *  Ugdomosios kokybės gerinimas. Ugdymo pasiekimų vertinimas ir programos atnaujinimas; 

  *  Sveiko ir saugaus vaiko sąsajos su šiuolaikine ekologine visuomene;

  *  Aktyvūs tėvai ir pedagogai kasdieniame vaiko gyvenime;

  *  Inovacinių metodų įgyvendinimas. Projekto muzikos terapija vaikams įgyvendinimas;

  *  Ugdymo turinio įgyvendinimas pasitelkiant informacines technologijas.

   

  Darželyje yra atskiros muzikos ir sporto salės, kuriose rengiamos sportinės ir šeimos šventės. Aktyviai dalyvaujame įvairiuose Respublikos ir miesto renginiuose, organizuojame edukacines išvykas. Įrengtas mini baseinas grūdinimo procedūroms, kur vykdoma gydomoji gimnastika. Vaikus mokome aktyvios gyvensenos, higienos įgūdžių, skatiname rūpintis savo sveikata.

  1999 m. rugsėjo 27 d. darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2000 m. tapo vienu iš Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ steigėju.