Menu Close

Teisinė informacija

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ veiklos organizavimo teisinis pagrindas

1. Lopšelio-darželio strateginis planas, patvirtintas įstaigos direktoriaus, pritarus įstaigos Tarybai ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui;

2. Lopšelio-darželio metinis veiklos planas, patvirtintas įstaigos direktoriaus, pritarus įstaigos Tarybai;

3. Kiti lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys ir teisės aktų nustatyta tvarka parengti, suderinti ir patvirtinti teisės aktai.