Menu Close

Apie mus

Sveiki atvykę į Vilniaus lopšelį-darželį „Sveikuolis“!

https://padlet.com/SVEIKUOLIS/xd693t3yugvglhe7

1980 m. balandžio 1 d. Vilniaus miesto Šeškinės mikrorajone duris atvėrė vaikų darželis Nr. 157, vėliau, 1999 m. lopšeliui-darželiui buvo suteiktas pavadinimas – „Sveikuolis“.

Darželis yra Vilniaus savivaldybės, centralizuotai buhalterinę apskaitą tvarkanti, biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.

Darželyje veikiančios grupės:

  • ankstyvojo amžiaus (nuo 1,5 iki 3 m. vaikams),
  • ikimokyklinio amžiaus ( nuo 3 iki 6 m. vaikams),
  • priešmokyklinio amžiaus ( nuo 5-6 iki 7 m. vaikams).

Lopšelio-darželio darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais, nuo 6.30 iki 18.30 val.

Ugdymas vyksta rusų kalba pagal įstaigos bendrojo ikimokyklinio ugdymo programą  „Sveikuolių darželis – džiaugsmo namelis“.  Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. startuoja Dvikalbis (lietuvių ir rusų kalbomis) ugdymas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse! 

„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi  programa“ bei kitų programų elementais.

Darželyje sudarytos sąlygos papildomam ugdymui (lietuvių kalba, anglų kalba, šokių studija, dailė, karatė, futbolas).

 

Įstaigoje dirba nuoširdūs, profesionalūs, kvalifikuoti, kūrybingi, atsakingi, taikantys savo darbe šiuolaikinius ugdymo metodus pedagogai. 12 pedagogų turi ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos, 1 meninio ugdymo pedagogės, 2 mokytojos-metodininkės, logopedės-metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Mūsų pedagogai nuolat tobulina profesinę kompetenciją, lanko seminarus, kursus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Pedagogams talkina fizinio ugdymo mokytojas, logopedas, psichologas, spec. pedagogas, maisto organizavimo specialistas, VSPS specialistas ir lietuvių kalbos mokytojas.

Įstaigai vadovauja direktorė Božena Šikšnienė turinti III-ąją vadybinę kategoriją ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Lukaitienė.

 
Siekdami gerinti vaikų ugdymo kokybę remiamės PRIORITETAIS:
 

*  Ugdymo turinio įgyvendinimas ir ugdymo kokybės gerinimas pasitelkiant informacines technologijas;

*  Fizinis aktyvumas ir sveikatos ugdymas integruojant STEAM metodus;

*  Sveiko ir saugaus vaiko sąsajos su šiuolaikine ekologine visuomene;

*  Aktyvūs tėvai ir pedagogai kasdieniame vaiko gyvenime;

*  Muzikos ir judesio pritaikymas vaikų patirtinėje veikloje.

 

Darželyje yra atskiros muzikos ir sporto salės, kuriose rengiamos sportinės ir šeimos šventės. Aktyviai dalyvaujame įvairiuose Respublikos ir miesto renginiuose, organizuojame edukacines išvykas. Įrengtas mini baseinas grūdinimo procedūroms, kur vykdoma gydomoji gimnastika. Vaikus mokome aktyvios gyvensenos, higienos įgūdžių, skatiname rūpintis savo sveikata.

1999 m. rugsėjo 27 d. darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2000 m. tapo vienu iš Respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ steigėjų. Nuo 2021 m. darželis priklauso Aktyvių mokyklų tinklui.