Menu Close

Teisės aktai

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sveikuolis“ tvarkos aprašas
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdytinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ Strateginis planas 2023-2027 metams
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ darbo tvarkos taisyklės
 
Vilniaus l/d „Sveikuolis“ darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo,
tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas
 
Vilniaus l/d „Sveikuolis“ darbuotojų pareigybių aprašymai
 
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
 
Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
 
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
Vilniaus l/d „Sveikuolis“ ikimokyklinio ugdymo programa
Sveikuolių darželis – džiaugsmo namelis
 
Priešmokyklinio ugdymo programa
 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
Įsakymas Dėl Lietuvos Higienos normos 75:2016
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 
Vaikų teisių konvencija, neįgaliųjų vaikų teisių konvencija