Menu Close

Lietuvių kalbos ugdymas

Antroji kalba lankstukas  

Antroji kalba

Organizavimo modeliai kalbos mokymui

 

Balandžio 30 d. 20224 m. Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis” organizuoja

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „VISUMINIS, KŪRYBIŠKAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LIETUVIŲ ŠNEKAMOSIOS KALBOS KOMPETENCIJOS UGDYMAS DAUGIAKULTŪRINĖJE APLINKOJE“.

Konferencijos tikslas:

Tikslas – dalintis gerąja lietuvių kalbos ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje patirtimi. Efektyvių ugdymo metodų ir būdų taikymas kasdienėje veikloje bei planuojant ir organizuojant ugdomąją veiklą.

VISUMINIS, KŪRYBIŠKAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LIETUVIŲ ŠNEKAMOSIOS KALBOS KOMPETENCIJOS UGDYMAS DAUGIAKULTŪRINĖJE APLINKOJE