• Kalendorius

  2019 m. liepos mėn.
  Pr A T K Pn Š S
  « Bir    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Savivalda

  Darželio Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

  Darželio Tarybos nariai : 

        Liudmila Burkovskaja- auklėtoja, Tarybos pirmininkė; 

        Marina Koroliova– tėvų atstovė, sekretorė; 
        Zoja Vasilevskaja – direktorės pavaduotoja ugdymui, narė; 
        Tamara Krakauskienė- auklėtoja, narė; 
       Tatjana Čiunichina – visuomenės atstovė

        Viačeslavas Perešein – tėvų atstovas, narys.

  Įstaigos pedagogų taryba

      Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.

       Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė.

       Pedagogų taryba:

        – aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio organizavimo klausimus;

        – analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

       – rengia Darželio veiklos ir ugdymo programas bei analizuoja jų realizavimą ;

       – teikia siūlymus dėl Darželio vadovų ir pedagogų atestacijos, vertina pedagogų darbo kokybę, metodinius darbus;

       – skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;

       – numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis;

       Darželio Vaiko gerovės komisija

      Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, 

  švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, programų pritaikymą vaikams,

  turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius,atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį

  įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

      Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Zoja Vasilevskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui.

      Komisijos sekretorė – Zhanna Tseika, logopedė.

      Komisijos nariai: Božena Šikšnienė, direktorė,

                                Jolanta Seniuc, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

                               Liudmila Burkovskaja, auklėtoja,

                              Jelena Beliajeva, meninio ugdymo pedagogė,

                               Irena Vanagienė, auklėtoja.

       Tėvų komitetai:

       Darželyje veikia grupių tėvų komitetai. Jie renkami kiekvienais metais mokslo metų pradžioje

  grupių tėvų susirinkime. Tėvų komitetai padeda spręsti vaikų grupės veiklos, ugdymo, auklėjimo bei organizacinius klausimus.