• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Vaikų priėmimas ir mokestis už darželį

  DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MISTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9f40e2e1629d11ecb2fe9975f8a9e52e

  Sprendimas dėl mokesčio už maitinimą nuo 2022-07-01

  DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

   

  Daugiau informacijos galima rasti Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje adresu www.vilnius.lt/svietimas.

   

   

  Pakeisti teksto dydį
  Pakeisti spalvų kontrastą