• Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
  Įmonės kodas: 190030161
  Adresas: Dūkštų g. 14, Vilnius, LT- 07173
  Tel.: (8 5) 241 6045 , (8 5) 242 28 27
 • Archive

  SVARBU!

  Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

  Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina. Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

   

  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

  – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

   

  Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  – šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

  – jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

  – tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

              – prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

              – tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

              – mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

              – vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

              – nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

              – mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

              –  Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.; (Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18)

  Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

               – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

              – toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

              – vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

               – vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

              – vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

              – vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

   

              Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  Plačiau...

  Akcija “Mažieji turistai 2019”

  Spalio mėnesį Vilniaus l/d ,,Sveikuolis“ kartu su Respublikine ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, koordinuojant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriui, organizavo sveikatinimo akciją ,,Mažieji turistai – 2019“, skirtą Pasaulinei turizmo dienai paminėti. Virš 50 darželių iš visos Lietuvos aktyviai dalyvavo šioje akcijoje. Smagios turistinių žygių akimirkos, atvaizduotos nuotraukose ir vaikų piešiniuose, vaikų ir pedagogų atsiliepimuose, parodė, kad keliauti ir pažinti artimiausią aplinką yra labai smagu. Džiaugiamės, kad orai mūsų nenuvylė. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams. Pristatome keletą akimirkų iš vaikų turistinių žygių. Visų dalyvių nuotraukas ir piešinius galite pamatyti paspaudę nuorodą.

  Mažieji turistai – 2019

   

  Plačiau...

  Projektas “Graži šypsena”

  Lapkričio pradžioje gr. “Saulėgrąža” vaikai dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuotame projekte “Graži šypsena”. Vaikai sužinojo daug įdomių dalykų apie dantukų sandarą, kaip jie auga, kaip kaičiasi pieniniai dantukai, kaip jais reikia rūpintis ir kokie produktai yra jiems naudingi o kokie kenksmingi. Dėkojame organizatoriams kurie skatina ir mokina vaikus rūpintis savo dantukais, išsaugoti juos sveikus ir gražius.

  Plačiau...

  Rudenėlio šventė

  “Paauksuoti lapai Suktinėlį šoka, šaltas rudenėlis pasijuokti moka…”. Rudeniui artėjant į pabaigą, mūsų darželyje tradiciškai vyko rudens šventė. Spalio 23 ir 24 dienomis smagi “Rudens diskoteka” sukvietė visą darželio bendruomenę į rudens šventę. Visi ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai turėjo galimybę kartu su draugais, svečiais ir tėveliais smagiai pralesti laiką šokdami, dainuodami ir žaisdami. Dėkojame organizatoriams, pedagogams, tėvams ir vaikams už aktyvų dalyvavimą šventėje.

  Plačiau...

  Ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką

  2019 m. rugsėjo 30 d. grupės “Saulėgrąža” vaikai apsilankė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skaityklos vaikų erdvėje. Šioje erdvėje galima ne tik vartyti, skaityti knygas, bet ir žaisti įvairius žaidimus, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Daug įdomaus ir naudingo sužinojo ir pamatė vaikai. Labai dėkojame tėveliams, kurie organizavo šią išvyką, tiems, kurie visada glaudžiai bendradarbiauja ir rodo iniciatyvą, aktyviai dalyvauja grupės gyvenime.

  Plačiau...

  Šiaurietiško ėjimo pamoka

  Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puiki aktyvaus laisvalaikio leidimo, bendravimo priemonė, bet ir viena efektyviausių bei prieinamiausių fizinio aktyvumo, judėjimo ir sveikatos stiprinimo formų. Rugsėjo 27 d. mūsų darželio pedagogai ir vaikai turėjo galimybę susipažinti ir išmėginti šį vaikščiojimo būdą. Mums pasirodė, jog tai yra puiki sveikatos saugojimo bei stiprinimo priemonė, kuri labai patiko ir vaikams ir suaugusiems. Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio “Riešutėlis” direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilmai Daugirdienei už įdomų praktinį seminarą.

  Plačiau...

  Akcija „Vasarėlė įdomi – 2019“

  Vasara – stebėjimo ir eksperimentavimo metas. Vaikams smalsu stebėti vabzdžius, prižiūrėti augalus, darbuotis lysvėse. Vaikai labai žingeidūs, nori viska paliesti, pamatyti ir patirti patys. Šią vasarą mūsų darželyje vaikai patys sodino ir prižiūrėjo moliūgus, gydomąsias ir prieskonines žoleles bei daržoves, laistė gėles, stebėjo, kaip bitės renka medų, linksmai ir džiaugsmingai leido laiką.

  Plačiau...

  Kviečiame į bendrą tėvų susirinkimą

  Kviečiame visų Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ ugdytinių tėvelius

  į bendrą Tėvų susirinkimą, kuris vyks

  2019 m. rugsėjo 19 d. (ketvirtadienį) 16:30

  darželio muzikos salėje.

  Susirinkime dalyvaus visų amžiaus grupių pedagogai,

  meninio bei fizinio lavinimo pedagogai, lietuvių kalbos mokytojas,

  logopedas, dietistas bei būrelių vadovai.

   

  Kviečiame aktyviai dalyvauti,

   

  Pagarbiai,

  Administracija

   

  Plačiau...