Menu Close

Švietimo pagalbos specialistai

Pareigos Kontaktinė informacija
(vardas, pavardė, kontaktai)
Darbo vieta ir laikas
Logopedė Zhanna Tseika
El. p. zhannatseika@gmail.com
Tel. +370 681 632 16

Logopedo kabinetas

Pirmadieniais 8.00 – 12.30 val.
Antradieniais 8.00 – 12.30 val.
                         13.30 – 17.17 val.
Trečiadieniais 10.00 – 13.30 val.
Ketvirtadieniais 8.00 – 12.30 val.
                         13.30 – 18.00 val.
Penktadieniais 8.00 – 13.30 val.

Spec. pedagogė Zhanna Tseika
El. p. zhannatseika@gmail.com
Tel. +370 681 632 16

Spec. pedagogo kabinetas

Pirmadieniais 8.00 – 12.30 val.             Trečiadieniais 10.00 – 13.30 val.

Soc. pedagogė

Viktorija Paškevič

El. p. viktorijasocpedagoge@gmail.com

Soc. pedagogo kabinetas
Antradieniais 9.00 – 15.00 val.
Trečiadieniais 9.00 – 15.00 val.
 Psichologė

Eva Giliauskienė 

El. p. psichologe.sveikuolis@gmail.com      Tel. +370 672 029 58

Psichologo kabinetas

Ketvirtadieniais 9.00 – 13.45 val. Penktadieniais 9.00 – 13.45 val.

ŠVIETIMO PAGALBA – tai specialistų – psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo, logopedo,  mokytojo padėjėjo teikiama pagalba mokiniams ir jų tėvams (globėjams), mokytojams,  švietimo teikėjams.